Psycholog i psychoterapeuta to pojęcia, które często są używane zamiennie. Okazuje się jednak, że pomiędzy tymi zawodami występują pewne różnice.

Warto byłoby zatem dowiedzieć się, kim jest psycholog, a kim psychoterapeuta.

Kim jest psycholog?

Najprościej mówiąc, psychologiem jest osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Nie trzeba zatem robić niczego więcej, aby móc posługiwać się tym tytułem. Warto zaznaczyć, że psychologowie mogą posiadać różne specjalizacje.

Wyróżnia się zatem psychologów klinicznych, dziecięcych, jak również sportowych. Psycholog może prowadzić swój własny gabinet, w którym będzie oferował poradnictwo psychologiczne. Nie ma jednak uprawnień do prowadzenia psychoterapii, jeżeli nie jest jednocześnie psychoterapeutą.

Więcej artykułów o zdrowiu psychicznym znajdziesz w portalu Psychiatryczny.pl.

Co trzeba zrobić, aby być psychoterapeutą?

Psychoterapeuta może, ale wcale nie musi być psychologiem. Równie dobrze, kandydat na psychoterapeutę może ukończyć studia socjologiczne bądź pedagogiczne. Musi to być taki kierunek studiów, który jest respektowany przez konkretną, wybraną przez kandydata szkołę psychoterapii.

W praktyce, najczęściej psychoterapeutami zostają psychologowie i psychiatrzy. Szkoła psychoterapii trwa najczęściej cztery lata. Konieczne jest również ukończenie własnego procesu psychoterapii. Warto zaznaczyć, że kandydat na psychoterapeutę może kształcić się w wybranej przez siebie szkole oraz nurcie.

Do najpopularniejszych nurtów należą poznawczo-behawioralny oraz psychodynamiczny. Psychoterapeuci mają prawo do prowadzenia psychoterapii, a swoją pracę muszą poddawać regularnej superwizji.